GDS Consultancy - Labyrinth

Dr Mirjam Gevers Deynoot-Schaub
T 06-50651536
Contact

Training / Voorlichting

Op basis van wetenschappelijke kennis en veel ervaring in de praktijk biedt GDS Consultancy diverse trainingen en voorlichting (indien gewenst ook op maat).

Training/modules met de NCKO-Kwaliteitsmonitor

De NCKO-Kwaliteitsmonitor is een instrument voor de dagelijkse praktijk. Hiermee kunnen kinderopvangorganisaties zelf de pedagogische kwaliteit van de opvang in kaart kunnen brengen. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om de kwaliteit te beoordelen van de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen, van de leefomgeving en de structurele kwaliteit. Daarmee geeft het snel inzicht in wat de sterke en zwakke kanten van de opvang zijn en op welke concrete punten de pedagogische kwaliteit verder verbeterd kan worden. Ter ondersteuning van de Kwaliteitsmonitor in uw organisatie zijn er drie modules ontwikkeld:

Module 1: Implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor (bestemd voor staf/beleids- en kwaliteitsmedewerkers, managers).

Deze module betreft een algemeen basistraject om de NCKO-Kwaliteitsmonitor te implementeren in de eigen organisatie. In deze module wordt kennis en praktische handvatten gegeven om de NCKO-Kwaliteitsmonitor te implementeren in de eigen kinderopvangorganisatie. Er wordt aandacht besteed aan het begrip pedagogische kwaliteit gebaseerd op het onderzoek van het NCKO naar de kwaliteit van de opvang van 0- tot 4-jarigen en er wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende onderdelen van de NCKO-Kwaliteitsmonitor. De module bestaat uit 3 bijeenkomsten van ieder een dagdeel (4 uur). In de module wordt gewerkt met filmfragmenten uit het onderzoek, observatie- en praktijkopdrachten, en presentaties van de deelnemers.

Module 2: NCKO-Interactievaardigheden:'werken met beelden' (bestemd voor staf/beleids- kwaliteitsmedewerkers, managers).

In deze module wordt kennis en ervaring opgedaan met het beoordelen van de zes vaardigheden en worden praktische handvatten gegeven voor de begeleiding van pedagogisch medewerkers in de bespreking van de interactievaardigheden aan de hand van videofragmenten. Verder wordt er ook aandacht besteed aan het begrip proceskwaliteit en de betekenis en het belang van interactievaardigheden in de omgang met kinderen waarover pedagogisch medewerkers moeten beschikken om de pedagogische basisdoelen optimaal te kunnen realiseren. Hierbij wordt uitgegaan van het onderzoek van het NCKO naar de pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven. De module bestaat uit 3 bijeenkomsten van ieder een dagdeel (4 uur). In de module wordt gewerkt met filmfragmenten uit het onderzoek, observatie- en praktijkopdrachten, en presentaties van de deelnemers.

Module 3: NCKO-Interactievaardigheden en interactiebegeleiding of VIB.(bestemd voor gecertificeerde interactiebegeleiders of VIB' ers).

In deze module worden de krachten gebundeld van twee werkwijzen met betrekking tot interactievaardigheden, namelijk de NCKO-interactievaardigheden uit de kwaliteitsmonitor en de zes basis interactieprincipes van de VIB. Deze training is een gecombineerde training van module 1 (implementatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor) en module 2 (interactievaardigheden).

Voorlichting of informatie

GDS Consultancy verzorgt naast bijeenkomsten voor de kinderopvangsector (locatiemanagers, kwaliteitsmedewerkers, pedagogisch medewerkers) ook voorlichting aan ouders over pedagogische kwaliteit en aanverwante onderwerpen. De onderwerpen kunnen in overleg worden bepaald en worden afgestemd op de deelnemers en de gelegenheid. Hetzelfde geldt voor de duur, de vorm en de hoeveelheid interactie van de deelnemers. Voor meer informatie kunt u het beste telefonisch contact opnemen of het contactformulier invullen.