GDS Consultancy - Mirjam Gevers Deynoot-Schaub

Dr Mirjam Gevers Deynoot-Schaub
T 06-50651536
Contact

Curriculum vitae

Mirjam Gevers Deynoot-Schaub

Na mijn studie pedagogiek aan de Universiteit van Leiden heb ik aan de Universiteit van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar de sociale interacties en spel van jonge kinderen in kinderdagverblijven. Tijdens dit onderzoek heb ik veel ervaring opgedaan in het systematisch observeren en analyseren van het gedrag en het welzijn van kinderen, de kwaliteit van kindercentra en de interactievaardigheden van (professionele) opvoeders.

Na dit onderzoekstraject, waarop ik in 2006 promoveerde, ben ik als parttime pedagoog gaan werken bij een grote, gerenommeerde kinderopvangorganisatie in de buurt van Amsterdam. In deze organisatie houd ik mij bezig met de ontwikkeling en voortgang van het pedagogisch beleid.

Daarnaast ben ik sinds 2007 ook werkzaam bij het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. Het NCKO is een wetenschappelijk samenwerkingsverband waarin pedagogen en psychologen van verschillende Nederlandse universiteiten samenwerken aan onderzoek ter bevordering van de pedagogische kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Binnen het NCKO, ben ik het aanspreekpunt voor de NCKO-Kwaliteitsmonitor. Dit is een praktisch instrument waarmee kinderdagverblijven zelf de kwaliteit van de opvang in kaart kunnen brengen en verbeteren.

Verder werk ik sinds 2009 als Senior Onderzoeker bij het Kohnstamm-Instituut. Mijn werkzaamheden voor het instituut richten zich voornamelijk op de ontwikkeling van meetinstrumenten voor de kinderopvang en peilingsonderzoeken binnen deze sector.

De combinatie van de praktijk enerzijds en het onderzoek anderzijds, maakt dat 'het mes aan twee kanten snijdt. Ik vind beiden zeer uitdagende en inspirerende werkomgevingen die ik, ook vanuit maatschappelijk belang, graag met elkaar verbind.

Ik ben te bereiken op