GDS Consultancy - Verbinding

Dr Mirjam Gevers Deynoot-Schaub
T 06-50651536
Contact

Consultancy / Implementatie

GDS Consultancy helpt kinderopvangorganisaties bij specifieke vragen of implementatietrajecten met betrekking tot pedagogisch beleid en kwaliteit in de organisatie.

Met een 'helicopterview' en een systematische, analytische wijze, wordt alles op het gebied van pedagogisch beleid en scholing van de organisatie in kaart gebracht en vervolgens een plan van aanpak bedacht om de pedagogische kwaliteit op een gerichte manier te optimaliseren. Naar wens kan hierbij (onderdelen van) de NCKO-Kwaliteitsmonitor worden ingezet. GDS Consultancy heeft hier gedegen ervaring mee en inmiddels een aantal grote en middelgrote organisaties in Nederland ondersteund bij het implementeren van de Kwaliteitsmonitor.